Statek jest na kotwicy

We wrześniu 2016 roku witryna internetowa Platformy Informacji o Gazie Łupkowym SHIP została przeksztalcona z aktywnej w pasywną i odtąd będzie nosić nazwę:

ARCHIWUM Platformy Informacji o Gazie Łupkowym

Kliknij tutaj aby przejść do ARCHIWUM Platformy Informacji o Gazie Łupkowym. 

ARCHIWUM to pozostanie online i będzie nadal cennym źródłem informacji oraz znaczącej dokumentacji na temat problematyki związanej z gazem łupkowym, jak na przykład ochrona wód gruntowych, sejsmiczność, czy aspekty prawne, itd.

Serwis informacyjny i aktualności dyskutowane w okresie 2012-2016 będą również dostępne do przeczytania. 

W celu skontaktowania się z nami napisz e-mail na adres: ship@gfz-potsdam.de

Dziękujemy za dotychczasowe poparcie!

Brian HorsfieldBrian Horsfield
Andreas HübnerAndreas Hübner
Alexandra VetterAlexandra VetterSHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

SHIP
Shale Gas Information Platform

ARCHIWA

SHIP Archiwa