Operacje

Działalność związana z gazem łupkowym, jak każda inna działalność przemysłowa, wywiera wpływ na środowisko. Ta sekcja poświęcona jest  wierceniom, naruszeniom struktury ziemi, hałasowi, ruchowi samochodów cieżarowych oraz emisjom do powietrza. Potencjalny wpływ na klimat emisji metanu omówiony został w sekcji SHIP Climate Impact (Wpływ na klimat).

Pewne praktyki, mające na celu zmniejszenie wpływu operacji związanych z gazem łupkowym na przyrodę oraz społeczności i ekologie lokalne, które mogą być stosowane przez firmy energetyczne zostały już określone i zaakceptowane. Pełny przegląd środków mających na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko konkretnych kroków i procesów związanych z działalnością wokół gazu łupkowego przedstawiony jest na witrynie internetowej Reducing the Environmental Impact of Natural Gas Development (Zmiejszanie wpływu na środowisko działalności związanej z gazem naturalnym).  Przegląd ten koncentruje się na Złożu Fayetteville w Arkansas, USA.

 
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Operacje

Operacje