Artykuły expertów są dostępne tylko w języku angielskim.
Zawartości w języku polskim.


Artykuły ekspertów - Prawodawstwo

Zbiór artykułów ekspertów zamieszczonych przez SHIP jest stale powiększany i uaktualniany.


 

Eksploatacja polskich zasobów gazu ze źródeł niekonwencjonalnych Realizacja Europejskiej Polityki Energetycznej

Autor: Michal Tarka

Data publikacji: Czerwiec 30, 2015

Europejska Polityka Energetyczna zakłada wspólne działania państw członkowskich, zmierzające do zapewnienia im trwałej, bezpiecznej i konkurencyjnej dostawy energii. Od czasu, kiedy ustanowiono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1952) oraz ... [więcej informacji]

 


Zapewnienie społeczności lokalnej aktywnego uczestnictwa w procedurach prawnych oraz dostarczenie wiedzy z tych procedur jako narzędzie prowadzące zrównoważonego rozwoju inwestycji dot. gazu łupkowego w Polsce.

Autor: Michal Tarka

Data publikacji: Czerwiec 2, 2014

W wyniku prowadzonej kampanii informacyjnej „Razem o łupkach” zebrano liczne opinie z terenów objętych tym programem dot. odbioru społecznego, akceptacji społecznej oraz sygnały szeregu wątpliwości natury środowiskowej, technologicznej oraz... [więcej informacji]

 


W jaki sposób można zastosować zalecenie Komisji Europejskiej w praktyce, na przykładzie koncesji Stara Kiszewa?

Autor: Michal Tarka

Data publikacji: Marzec 21, 2014

Pomimo, iż zalecenie KE nie jest skierowane bezpośrednio do organów administracji rządowej czy samorządowej ani tym bardziej do inwestorów, jako ekspert programu NFOŚ „razem o łupkach” przeanalizowałem jeden z pierwszych... [więcej informacji]

 


Skutki prawne zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie podstawowych zasad dla gazu łupkowego w Polsce

Autor: Michal Tarka

Published: Luty 18, 2014

22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała Zalecenie wskazujące podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego... [więcej informacji]

 


Nowe perspektywy w debacie dotyczącej wydobycia gazu łupkowego z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego – Parlament Europejski żąda obowiązkowej Oceny Oddziaływania na Środowisko [ang. Environmental Impact Assessment (EIA)]

Autor: Anna Alexandra Seuser

Data publikacji: Październik 16, 2013

W środę, 9 października 2013 r., Parlament Europejski przyjrzał się kwestii nowelizacji Dyrektywy dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko (EIA) i sformułował... [więcej informacji]

 


Projekt Zmiany Przepisów w zakresie Poszukiwania i Wydobycia węglowodorów w Polsce

Autor: Ewa Rutkowska-Subocz

Data publikacji: Maj 27, 2013

W dniu 15 lutego 2013 r. polski rząd opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz  innych ustaw regulujących proces poszukiwania i wydobycia minerałów („Projekt ustawy”). Projekt ustawy wprowadza szczególne rozwiązania w odniesieniu do poszukiwania i wydobycia węglowodorów, a tym samym jest szczególnie ważny dla branży gazu łupkowego... [read more]

For further reading about shale gas exploration and production in Poland click here


Overview of Environmental Issues and US Regulatory Framework Pertaining to US Shale Gas Development

Author: Susan L. Sakmar

Published: May 1, 2012
Updated: September 17, 2012

The development of shale gas in the United States has been widely recognized as one of the most promising trends in U.S. both in terms of job creation and economic benefits as well as its resulting increase in the domestic supplies of natural gas. Many people view natural gas as a cleaner-burning fossil fuel that could enhance energy independence... [read more]


France: Evolutions in the legal framework for shale oil and gas

Author: Boris Martor

Published: March 14, 2012
Updated: July 16, 2015

In March 2010, the French Government (hereafter referred to as the “Government”) delivered the first research permits to explore shale oil and gas in France1. Afterwards French opponents of shale oil and gas operations focused... [read more]


Germany: Legal aspects of shale gas exploration and extraction

Author: Grit Ludwig

Published:  March 14, 2012

Hydraulic fracturing (fracking) involves injecting water, sand, and a mixture of chemicals at high pressure into a rock formation deep below the surface. This opens new and pre-existing fractures in the rock allowing natural gas to migrate from the rock to the well and rise to the surface. The technology makes it possible to exploit gas... [read more]

Related reading:

Relationship between state law set by the German federal government and potentially deviant legal positions of the federal states

Outlining the legal structures of the approval procedure concerning hydraulic fracturing (fracing) in the German State, several distinctions as well as positions of points have to be fulfilled. Concerning this matter, there has to be distinguished precisely between the requirements set under mining law on the one hand and under the law... [read more]

Author:  Anna Alexandra Seuser

Published:  May 22, 2012


Poland: Legal aspects of shale gas exploration and production

Autor: Ewa Rutkowska-Subocz

Data publikacji: 14 marca, 2012

Przypuszcza się, że Polska posiada duże złoża gazu łupkowego, które znajdują się w pasie rozciągającym się od północnego zachodu do południowego wschodu kraju. Polskie Ministerstwo Środowiska wydało do tej pory około 100 koncesji na poszukiwanie bądź rozpoznawanie gazu niekonwencjonalnego. Obecne prace ... [Więcej informacji]
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Prawodawstwo

Artykuły ekspertów