Dowiedz się więcej ...

Aktualności

Artykuły ekspertów

Prawodawstwo

Prawo górnicze jest inne w każdym kraju, co powoduje, że uwarunkowania do poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego są różne. Już istniejące oraz  przewidywane na przyszlość operacje związane z gazem łupkowym wzbudziły dyskusję w wielu krajach na temat czy obecne przepisy prawne są wystarczające, czy też wymagają nowelizacji lub nawet kompletnie nowych regulacji prawnych. Problem ten był równiez dyskutowany na szczeblu UE.
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Prawodawstwo

Prawodawstwo