Ulotne emisje metanu z opuszczonych, wyłączonych z eksploatacji szybów ropy i gazu

11.02.2016

Ochrona wody, Wpływ na klimat

Opublikowane ostatnio studium wzięło pod uwagę ulotne emisje metanu z nieczynnych odwiertów poszukiwawczych i wydobywczych znajdujących się w Zjednoczonym Królestwie, które wywiercono w celu eksploatacji lądowych zbiorników konwencjonalnych[...]Więcej informacji


Eksploracja gazu łupkowego w Polsce uznana za bezpieczną – tlumaczenie w języku angielskim

09.07.2015

Ochrona wody, Sejsmiczność indukowana, Wpływ na klimat, Operacje

Raport zatytułowany "The environment and shale gas exploration. Results of studies on the soil-water environment, ambient air, acoustic, climate, process fluids and wastes" wykonany na zamówienie polskiego Ministerstwa Śriodowiska i[...]Więcej informacji


Kontrowersyjne badania na temat wpływu gazu łupkowego na klimat

23.10.2014

Wpływ na klimat

Poniżej Dr Thorsten Warneke omawia artykuł naukowy Howarth, R.W. (2014) oraz Heath et al (2014) Opublikowane niedawno dwa artykuły dochodzą do rozbieżnych wniosków na temat wpływu gazu łupkowego na klimat. Gaz ziemny jest, co do zasady, uważany za[...]Więcej informacji


EPA publikuje dane na temat emisji gazów cieplarnianych: najwyższą redukcję emisji metanu odnotowano w odwiertach gazu naturalnego stosujących szczelinowanie hydrauliczne

16.10.2014

Wpływ na klimat

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) [agencja federalna USA] opublikowała dane zawarte w jej dorocznym Greenhouse Gas Reporting Program [Raport Programowy o Emisjach Gazów Cieplarnianych]. W roku 2013 odnotowane emisje gazów z dużych obiektów[...]Więcej informacji


Niemiecka Federalna Agencja Środowiskowa publikuje drugą analizę dotyczącą szczelinowania

01.08.2014

Ogólny, Ochrona wody, Sejsmiczność indukowana, Wpływ na klimat, Hydraulic Fracturing

30 lipca, Niemiecka Federalna Agencja Środowiskowa (UBA) opublikowała swoją drugą analizę poświęconą wpływowi szczelinowania hydraulicznego przy wydobyciu i produkcji gazu ziemnego na środowisko. Analiza kładzie szczególny nacisk na tematykę[...]Więcej informacji


Pomiary lotnicze wskazują na występowanie wysokich emisji metanu podczas fazy wierceń w złożu łupków Marcellus

23.05.2014

Wpływ na klimat

Poniżej Dr Thorsten Warneke omawia artykuł naukowy Caulton i in. (2014) Artykul zatytułowany: "Przyczynek do lepszego zrozumienia i oceny ilościowej emisji metanu w procesie eksploatacji gazu łupkowego" autorstwa Caultona i innych,[...]Więcej informacji


Oficjalne inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych zaniżają emisje metanu

15.04.2014

Wpływ na klimat

Poniżej Dr Thorsten Warneke omawia artykuł naukowy Brandt i in. (2014) Artykuł zatytułowany "Wycieki metanu z północno-amerykańskich systemów gazu naturalnego " opublikowany przez Brandta i innych na łamach Policy Forum [Forum Polityczne][...]Więcej informacji


Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zbyt nisko ocenia szacunkowe emisje metanu

27.01.2014

Wpływ na klimat

Poniżej Dr Thorsten Warneke omawia artykuł naukowy Millera i in. (2013) Artykuł opublikowany niedawno przez Millera i in. (2013) w Proceedings of the National Academy of Sciences [PNAS, pol. Obrady Akademii Nauk, oficjalna publikacja Akademii Nauk[...]Więcej informacji


Update: Niższe od oczekiwanych emisje metanu na terenach eksploatacji gazu łupkowego w USA

24.10.2013

Wpływ na klimat

Poprawka do oświadczenia na temat konfliktu interesów Około 3 tygodni po publikacji artykułu jego autorzy skorygowali oświadczenie na temat konfliktu interesów. Nowe oświadczenie pokazuje powiązania pomiędzy autorami a przemysłem gazowym.[...]Więcej informacji


Update: A documentation of studies on the greenhouse gas balance of shale gas

24.10.2013

Wpływ na klimat

Many studies have examined greenhouse gas (GHG) emissions from shale gas production and their possible impact on climate. The methodologies and assumptions of these studies differ, and have resulted in various conclusions on the potential emissions.[...]Więcej informacji


Niższe od oczekiwanych emisje metanu na terenach eksploatacji gazu łupkowego w USA

15.10.2013

Wpływ na klimat

Autor: Dr. Thorsten WarnekeGaz ziemny stosowany przy produkcji energii cieplnej i elektryczności jest zwykle uważany za bardziej przyjazny środowisku niż ropa czy gaz. Byłoby to zdecydowanie prawdą, gdyby zostały wzięte pod uwagę wyłącznie emisje[...]Więcej informacji


Ślad węglowy: gaz łupkowy i sektor gazu naturalnego

04.02.2013

Wpływ na klimat

Trwa dyskusja na temat śladu węglowego spowodowanego przez eksploatację gazu łupkowego – autorzy z MIT (Massachusetts Institute of Technology) opublikowali w listopadzie 2012 r. kolejne studium na ten temat (Shale gas production: potential versus[...]Więcej informacji


Gaz łupkowy a globalne emisje węglowe

14.11.2012

Wpływ na klimat

Nowy raport Tyndall Centre for Climate Change Research (Pol. Tyndall Centrum Badań nad Zmianami Klimatycznymi) "Has US Shale Gas Reduced CO2 Emissions?" wzywa do wprowadzenia znaczącego światowego limitu emisji węglowych w celu pełnego[...]Więcej informacji


Nowe badania Komisji Europejskiej na temat możliwych skutków eksploatacji gazu łupkowego

19.09.2012

Ochrona wody, Wpływ na klimat, Prawodawstwo

Komisja Europejska (KE) zleciła trzy zestawy badań w celu stwierdzenia jakie konsekwencje może spowodować  eksploatacja gazu łupkowego. Badania te opublikowane 7 września 2012 roku, koncentrują się głównie na potencjalnych konsekwencjach wpływu[...]Więcej informacji


Low gas leakage rate of unconventional gas wells suggested

07.08.2012

Wpływ na klimat

Natural gas as an energy source is well suited to mitigate global climate change and a good transition step on the road towards the use of low-carbon sources of energy. In a recent paper published in the journal "Geochemistry, Geophysics and[...]Więcej informacji


Assessing the impact of natural gas on the greenhouse effect

07.08.2012

Wpływ na klimat

Natural gas energy is suitable for the mitigation of global climate change and can serve as a good transition step on the road towards greater use of low-carbon energy sources. In a recent paper published in the journal "Geochemistry,[...]Więcej informacji


New US air standards for hydraulically fractured natural gas wells

04.05.2012

Prawodawstwo, Wpływ na klimat

The use of "reduced emissions completion (REC)", also known as “green completion”, has been prescribed for hydraulically fractured natural gas wells from Jan. 2015 onwards. This is part of the final rule on New Source Performance Standards[...]Więcej informacji

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Wpływ na klimat

Aktualności