Rejestracja

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Gwarantujemy, że będziemy stosować zasadę najwyższej poufności w stosunku do Państwa danych. Dane osobowe Państwa używane będą wyłącznie w celu administracji Państwa konta. Przede wszystkim, pomagają nam one przy kontaktach z Państwem w wypadku zażaleń. 

W przypadku jakichkolwiek zmian warunków korzystania z konta lub w przypadku zmian opcji dostępnych dla użytkownika zostaną Państwo powiadomieni przez e-mail. Tylko w przypadku, kiedy jest to wymagane prawem, n.p. przez kodeks prawny lub przez nakaz sądowy, możemy przekazać dane osobowe uprawnionym do tego stronom trzecim. Rezerwujemy sobie też prawo do analizy statystycznej anonimowych danych.

Nasze oprogramowanie korzysta z t.zw. "cookies" (Pol. "ciasteczka" - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer). Pozwalają one na przechowywanie danych konfiguracyjnych.  Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej identyfikator użytkownika oraz pseudonim przechowywane są przez takie "ciasteczko". Po zamknięciu wyszukiwarki"cookies" z danymi konfiguracyjnymi są automatycznie kasowane.

"Cookies" zawierające dane login zostają całkowicie wymazane po zamknięciu wyszukiwarki tylko w przypadku, kiedy użytkownik wyraźnie zdecydował, że to "cookie" nie może zostać zachowane w pamięci na stałe. Decyzja ta może być w każdej chwili zmieniona.

Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją warunków korzystania z konta.


Warunki korzystania z konta

  • Linki, które mogłyby doprowadzić do treści niezgodnych z naszymi warunkami użytkowania nie są dozwolone
  • Nie zezwala się na reklamę na naszych forach dyskusyjnych
  • Wszystkie komentarze zamieszczane na naszych forach dyskusyjnych muszą dotyczyć tematu tego konkretnego forum
  • Nie zezwala się na publikację e-maili bez wyraźnego zezwolenia autora, jak również na publikację informacji osobistych
  • Komentarze własne przed zamieszczeniem ich na forum publicznym należy sprawdzić w celu uniknięcia publikacji szczegółów, które nie powinny znaleźć się na forum publicznym. Użytkownicy nie mają prawa żądać od operatorów forum usunięcia lub korygowania błędów w zamieszczonych komentarzach.
  • Przy zamieszczaniu komentarzy na forach prosimy o przestrzeganie obowiązującego prawa, a w szczególności praw autorskich.

Korzystanie z profilu utworzonego w wyniku rejestracji:

  • Wiek użytkowników mogąych korzystać z profilu musi wynosić co najmniej 18 lat.  Firmy lub inne podmioty prawne nie mogą tworzyć własnych profili.
  • Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden profil.
  • Każdy użytkownik, który chce stworzyć swój profil będzie musiał odpowiedzieć na kilka obowiązkowych pytań. Proszę odpowiedzieć na nie w pełni i zgodnie z prawdą. Tworzenie profili przy użyciu fałszywego nazwiska jest niedozwolone.
  • Administratorzy forum rezerwują sobie prawo zamrożenia profilu w wypadku niedotrzymania warunków korzystania z konta. W przypadku poważnego naruszenia warunków użytkowania, profil może zostać usunięty na stałe.

W przypadku naruszenia obowiązujących warunków, administratorzy forum rezerwują sobie prawo do usunięcia poszczególnych komentarzy, lub całej dyskusji, jak również prawo do zamknięcia jej częściowo, albo w całości, oraz do odebrania użytkownikowi pozwolenia na publikację według własnego uznania. 

 

Znak wydawcy

(only available in English)

Editor:
Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences
Public Law Foundation
Telegrafenberg
14473 Potsdam
Tel.: +49 331 288 0
www.gfz-potsdam.de
Authorized representatives:
Prof. Dr. Dr. h.c. R. Hüttl and Dr. S. Schwartze (Executive Directors)
Turnover tax identification number according to § 27a UstG: DE138407750
 

Public Relations:
Franz Ossing
Tel.: +49 331 288-1040
Fax: +49 331 288-1044
E-Mail: presse@gfz-potsdam.de


1. Content of the on-line material provided.

The Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences does not guarantee for the topicality, accuracy, completeness or quality of the provided material. Claims to liability against the Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences related to damages either material or non-material, through the use or non-use of the provided information or due to the use of incorrect or incomplete material are explicitly ruled out in so far that there is no evidence of intentional or gross negligence on the part of the Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences. All material provided is non-binding and without obligation. The Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences distinctly retains the right to modify, delete or publish parts of or the entire material provided at intervals or for good without prior notice.

2. Referral and Linking

In the case of direct or indirect referral to external pages ("links") which lie outside the field of responsibility of the Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences (www.gfz-potsdam.de), the Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences can only be made liable if it were aware of the illegal content of the respective page and if it were technically feasible and reasonable to prohibit viewing of the pages.
The Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences explicitly declares that at the time of linking the linked pages are free of all illegal content. The Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences has no influence on the up-dated and future design and content of the linked pages. Therefore, the Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences explicitly dissociates itself from any modified or altered content of the linked pages. This is valid for all links and referrals made to in the provided material as well as for external input to the guest book, discussion boards and mailing lists established by the GFZ . For illegal, faulty or incomplete contents and especially for damages through the use or non-use of the available information the provider of the page referred to is alone liable and not the supplier providing the link.

3. Copyright and Trademarks
The Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences endeavours to observe the copyright of the used graphics, recordings, video sequences and texts in all of its publications. The proprietary rights for published copyrighted material remains in the possession of the copyright holder (Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences or a third party). A reproduction or use of these graphics, recordings, video sequences or texts in further electronic or printed publications is not permitted without the explicit consent of the copyright holder even if not labelled as a copyright protected document. All labels and trademarks, including those possibly copyrighted by a third party mentioned within the provided material are subject without exception to the conditions of the respectively valid trademarks and ownership rights of the respective registered owner. It cannot be concluded on the basis of the mere naming that trademarks are not protected by a third party.

4. Legal Binding of this exclusion of liability
The exclusion of liability is to be regarded as a part of the material provided from which reference to this page was made. In so far that parts or single phrases of this text do not or do not completely or no-longer correspond to the current legal position the remaining parts of the documents remain unaffected in their content and validity.

Screen Design:
TOMCOM Konzeption und Gestaltung
www.tomcom-potsdam.de

Technical Realization:
websimplex GbR
www.typo3-brandenburg.de
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Znak wydawcy

Znak wydawcy