Parlament niemiecki przyjął ustawę o szczelinowaniu hydraulicznym

30.06.2016

Prawodawstwo

Zakaz szczelinownnie hydraulicznego przy poszukiwaniu gazu i ropy z łupków Po latach debaty parlament niemiecki przyjął regulacje w sprawie szczelinowania hydraulicznego. Prawo zakazuje szczelinowania hydraulicznego przy wydobyciu zarówno gazu, jak[...]Więcej informacji


acatech: dowody naukowe nie uzasadniają całkowitego zakazu szczelinowania hydraulicznego

11.06.2015

Prawodawstwo, Ogólny, Ochrona wody

W dniu 8 czerwca, acatech - Niemiecka Narodowa Akademia Nauki i Techniki opublikowała swoje stanowisko dotyczące zastosowań, perspektyw gospodarczych oraz środowiskowych obszarów ryzyka powiązanych ze szczelinowaniem[...]Więcej informacji


Naukowcy komentują projekt niemieckiej ustawy poświęconej szczelinowaniu hydraulicznemu (Kopie 1)

26.05.2015

Ochrona wody, Prawodawstwo

Członkowie grupy eksperckiej ds. substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie szczelinowania, z ramienia Stowarzyszenia Chemii Wodnej [ang. Water Chemistry Society] oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Chemików [ang. German Chemical Society[...]Więcej informacji


Niemiecka ustawa poświęcona szczelinowaniu hydraulicznemu w parlamencie (Kopie 1)

02.04.2015

Prawodawstwo

W dniu 1 kwietnia, Rząd Federalny Niemiec zaproponował uchwałę regulującą zasady dotyczące szczelinowania hydraulicznego na terenie Niemiec.  Ustawa dotyczy głównie „niekonwencjonalnego” szczelinowania hydraulicznego w pokładach łupkowych i[...]Więcej informacji


Ogłoszenie najważniejszych przepisów prawnych na terenie Niemiec w zakresie szczelinowania

11.07.2014

Prawodawstwo, Ogólny

Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki wypracowały wspólne stanowisko w sprawie głównych przepisów regulujących procesy szczelinowania. Są to najbardziej rygorystyczne zasady spośród wszystkich dotychczas[...]Więcej informacji


W jaki sposób można zastosować zalecenie Komisji Europejskiej w praktyce, na przykładzie koncesji Stara Kiszewa?

27.01.2014

Prawodawstwo, Ogólny

Autor: Michal Tarka Prawnik i Doktorant na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu Pomimo, iż zalecenie KE nie jest skierowane bezpośrednio do organów administracji rządowej czy samorządowej ani tym bardziej do inwestorów, jako ekspert programu NFOŚ „razem[...]Więcej informacji


Komisja Europejska zaleca przyjęcie podstawowych zasad dotyczących gazu łupkowego

27.01.2014

Prawodawstwo, Ogólny

Uzupełniając w razie potrzeby stosowne istniejące prawodawstwo UE, w zaleceniu wzywa się państwa członkowskie w szczególności do: wcześniejszego planowania i oceny potencjalnych łącznych skutków przed udzieleniem koncesji;starannej oceny skutków i[...]Więcej informacji


Niemcy: Temat technologii szczelinowania hydraulicznego znowu pojawił się w ostatnim porozumieniu koalicyjnym (18 legislatura) CDU, CSU i SPD.

17.12.2013

Prawodawstwo, Ogólny

"Zgodnie z najnowszymi studiami odnoszącymi się do tego tematu, istnieje wielkie potencjalne zagrożenie związane z zastosowaniem technologii frackingu przy wydobyciu gazu naturalnego w sposób niekonwencjonalny – a przede wszystkim gazu[...]Więcej informacji


Nowe perspektywy w debacie dotyczącej wydobycia gazu łupkowego z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego – Parlament Europejski żąda obowiązkowej Oceny Oddziaływania na Środowisko [ang. Environmental Impact Assessment (EIA)]

16.10.2013

Prawodawstwo

Nowy artykuł ekspercki autorstwa Anny Aleksandry Seuser, Uniwersytet w Trewirze: W środę, 9 października 2013 r., Parlament Europejski przyjrzał się kwestii nowelizacji Dyrektywy dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko (EIA) i sformułował[...]Więcej informacji


Nowe projekty szczelinowania muszą przejść test środowiskowy

10.10.2013

Prawodawstwo

W środę, przyjmując nowelizacją obowiązującego prawa unijnego, Parlament Europejski zaproponował, aby poszukiwanie i wydobycie węglowodorów wydobywanych z niekonwencjonalnych źródeł, przy zastosowaniu szczelinowania hydraulicznego, wymagało[...]Więcej informacji


Nowe badania Komisji Europejskiej na temat możliwych skutków eksploatacji gazu łupkowego

19.09.2012

Ochrona wody, Wpływ na klimat, Prawodawstwo

Komisja Europejska (KE) zleciła trzy zestawy badań w celu stwierdzenia jakie konsekwencje może spowodować  eksploatacja gazu łupkowego. Badania te opublikowane 7 września 2012 roku, koncentrują się głównie na potencjalnych konsekwencjach wpływu[...]Więcej informacji


Praca badawcza rządu niemieckiego nad zagrożeniami, które powoduje szczelinowanie hydrauliczne

07.09.2012

Ogólny, Ochrona wody, Prawodawstwo

Szczelinowanie hydrauliczne nie powinno być zakazane, ale jego zastosowanie może być dozwolone tylko wtedy, kiedy obowiązują surowe regulacje prawne. Jest to główna konkluzja wyczerpującego studium (dostępnego tylko w języku niemieckim) nad[...]Więcej informacji


New US air standards for hydraulically fractured natural gas wells

04.05.2012

Prawodawstwo, Wpływ na klimat

The use of "reduced emissions completion (REC)", also known as “green completion”, has been prescribed for hydraulically fractured natural gas wells from Jan. 2015 onwards. This is part of the final rule on New Source Performance Standards[...]Więcej informacji


New SHIP expert article on U.S. regulatory framework for shale gas

02.05.2012

Prawodawstwo, Ogólny

Susan L. Sakmar has published a SHIP expert article "Overview of Environmental Issues and US Regulatory Framework Pertaining to US Shale Gas Development". Read the article here. Susan is licensed to practice law in California and has over[...]Więcej informacji


France: shale gas R&D recommended, commission on hydraulic fracturing implemented

29.03.2012

Prawodawstwo

A government report recommending concrete steps in shale oil and gas R&D was published on March 21, 2012 together with a decree on the implementation of a commission for the evaluation of environmental risks related to hydraulic fracturing and[...]Więcej informacji


Hydraulic Fracturing Chemical Disclosure made compulsory in Texas and Colorado

13.03.2012

Prawodawstwo

Disclosure of fracturing fluids is required in Texas for wells with an initial drilling permit issued on or after Feb. 1, 2012, and in Colorado for wells where hydraulic fracturing treatments are performed on or after April 1, 2012. The new rules[...]Więcej informacji


New study shows no evidence of groundwater contamination from hydraulic fracturing

16.02.2012

Ochrona wody, Prawodawstwo

Hydraulic fracturing of shale formations to extract natural gas has no direct connection to reports of groundwater contamination, based on evidence reviewed in the study Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development[...]Więcej informacji


European Commission publishes study on shale gas legal framework

28.01.2012

Prawodawstwo

On 27 January 2012 the European Commission published the Final Report on Unconventional Gas in Europe, addressing the licensing and permitting procedures for shale gas projects. Based on a sample of four Member States (France, Germany, Poland and[...]Więcej informacji

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Prawodawstwo

Aktualności