acatech: dowody naukowe nie uzasadniają całkowitego zakazu szczelinowania hydraulicznego

11.06.2015

Prawodawstwo, Ogólny, Ochrona wody

W dniu 8 czerwcaacatech - Niemiecka Narodowa Akademia Nauki i Techniki opublikowała swoje stanowisko dotyczące zastosowań, perspektyw gospodarczych oraz środowiskowych obszarów ryzyka powiązanych ze szczelinowaniem hydraulicznym. Grupa projektowa z ramienia Akademii, pod przewodnictwem Rolf Emmermann, byłego Dyrektora Wykonawczego ds. Nauki w Niemieckim Centrum Badawczym Nauk Geologicznych GFZ, podkreśla, że całkowity zakaz szczelinowania hydraulicznego nie jest uzasadniony z punktu widzenia faktów naukowych oraz technicznych. (Link internetowy)

Jednak eksploatowanie gazu ziemnego lub energii geotermalnej za pomocą szczelinowania hydraulicznego powinno się odbywać z zastrzeżeniem przestrzegania rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Tym samym Akademia przedkłada katalog zapisów dotyczących tzw. najlepszych praktyk, które zapewniają maksimum bezpieczeństwa. 

Zapisy z katalogu najlepszych praktyk uwzględniają szczegółowe rozpoznanie dotyczące potencjalnej lokalizacji odwiertu, następnie kontekstową analizę ryzyka, pozwalającą na wykluczenie prowadzenia odwiertów w nienadających się do tego celu lokalizacjach. Ciągły monitoring jakości wód gruntowych, możliwe wycieki gazu, aktywność sejsmiczna oraz szczelność odwiertu powinny pozwolić na wczesne rozpoznanie jakichkolwiek obszarów ryzyka. Ponadto, w cieczach szczelinujących nie powinno się wykorzystywać żadnych substancji toksycznych ani szkodliwych dla środowiska. 

Akademia wzywa do pełnego ujawnienia wszystkich dodatków, zanim zostaną dopuszczone do wykorzystania w Niemczech. Acatech rekomenduje również aby ciecz pozabiegowa była oczyszczana i ponownie wykorzystywana bezpośrednio na poziomie lokalizacji odwiertu, minimalizując tym samym zużycie wody oraz unikając potencjalnego wycieku podczas transportu wspomnianych cieczy. Integralność odwiertu musi być zapewniona w każdym przypadku, przez cały cykl realizacji projektu z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Integralnością Odwiertu (ang. Well-Integrity-Management-System).

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

acatech: dowody naukowe nie uzasadniają całkowitego zakazu szczelinowania hydraulicznego