Artykuły expertów są dostępne tylko w języku angielskim.
Zawartości w języku polskim.


Artykuły ekspertów - Wpływ na klimat

Zbiór artykułów ekspertów zamieszczonych przez SHIP jest stale powiększany i uaktualniany.


 

Kontrowersyjne badania na temat wpływu gazu łupkowego na klimat

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji: Październik 23, 2014

Opublikowane niedawno dwa artykuły dochodzą do rozbieżnych wniosków na temat wpływu gazu łupkowego na klimat. Gaz ziemny jest, co do zasady, uważany za bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel i ropa. Powód jest taki, że gaz ziemny emituje mniej dwutlenku węgle niż węgiel czy ropa. Jednak metan jest... [Więcej informacji]


Pomiary lotnicze wskazują na występowanie wysokich emisji metanu podczas fazy wierceń w złożu łupków Marcellus

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji:  Maj 23, 2014

Artykul zatytułowany: "Przyczynek do lepszego zrozumienia i oceny ilościowej emisji metanu w procesie eksploatacji gazu łupkowego" autorstwa Caultona i innych, opublikowany w czasopismie Proceedings of the National Academy of Sciences [Obrady Narodowej Akademii Nauk USA, PNAS] w kwietniu 2014 roku przedstawia dane szacunkowe uzyskane z pomiarów pobranych z samolotu. Pomiarów tych dokonano w... [Więcej informacji]


Oficjalne inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych zaniżają emisje metanu

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji:  Kwiecień 15, 2014

Artykuł zatytułowany "Wycieki metanu z północno-amerykańskich systemów gazu naturalnego " opublikowany przez Brandta i innych na łamach Policy Forum [Forum Polityczne] czasopisma Science [Nauka] podaje rezultaty emisji metanu zebrane z literatury technicznej przez okres 20 lat. Studium to reprezentuje ważne źródło informacji... [Więcej informacji]


Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zbyt nisko ocenia szacunkowe emisje metanu

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji: Styczeń  27, 2014

Artykuł opublikowany niedawno przez Millera i in. (2013) w Proceedings of the National Academy of Sciences [PNAS, pol. Obrady Akademii Nauk, oficjalna publikacja Akademii Nauk USA] stwierdza, że emisje metanu w Stanach Zjednoczonych mogą być o 50% wyższe niż oceniano uprzednio. Wyniki te oparte są na metodzie... [Więcej informacji]


Niższe od oczekiwanych emisje metanu na terenach eksploatacji gazu łupkowego w USA

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji: Październik 15, 2013

Gaz ziemny stosowany przy produkcji energii cieplnej i elektryczności jest zwykle uważany za bardziej przyjazny środowisku niż ropa czy gaz. Byłoby to zdecydowanie prawdą, gdyby zostały wzięte pod uwagę wyłącznie emisje... [Więcej informacji]


A documentation of studies on the greenhouse gas balance of shale gas

Author: Andreas Hübner

Published: March 14, 2012
Updated: April 29, 2015

Many studies have examined the greenhouse gas (GHG) emissions and thus the possible climate impact of shale gas production. Methodologies and assumptions in these studies differ, resulting in a wide variation in conclusions... [read more]
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Wpływ na klimat

Artykuły ekspertów