Ochrona wody

Woda gruntowa jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych niezbędnych do życia i z tej przyczyny jej ochrona jest sprawą wielkiej wagi.  Korzystając z wody podczas eksploatacji gazu łupkowego przy zastosowaniu szczelinowania hydraulicznego, jak również aby zapewnić integralność odwiertu oraz skał pokrywowych, a także podczas uzdatniania płynów pochodzących z procesu szczelinowania na powierzchni należy zawsze mieć na uwadze ochronę wód gruntowych.
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Ochrona wody

Ochrona wody