Sejsmiczność indukowana

Sejsmiczność indukowana, zwykle rozumiana jako mikrosejsmiczność powstała w rezultacie działalności ludzkiej, jest zjawiskiem dobrze znanym przy operacjach związanych z wydobyciem węgla, budową tam wodnych na rezerwuarach w dolinach oraz w efekcie wstrzykiwania płynów w celu stymulacji geotermicznej odwiertu glęboko pod ziemią. Może się ona pojawić w czasie operacji związanych z eksploatacją gazu łupkowego podczas szczelinowania hydraulicznego. Mimo, że sejsmiczniość indukowana ma zwykle niewielką magnitudę, powinna być ona wzięta pod uwagę w celu udoskonalenia najlepszych praktyk operacyjnych stosowanych w działaności związanej z gazem łupkowym.
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Sejsmiczność indukowana

Sejsmiczność indukowana