Opinie i źródła

Brian Horsfield na temat szczelinowania hydraulicznego, Kwiecień 2013 r. Interview

Raport European Gas Policy Forum on shale gas (Europejskiego Forum Polityki Gazowej na temat gazu łupkowego), październik 2012.

Czytaj o Importance of independent science in the shale gas debate

Shale Gas in Europe (Gaz łupkowy w Europie) określa rolę środowiska akademickiego w zagospodarowaniu gazu łupkowego.

Assessing shale gas potential (Ocena potencjału gazu łupkowego) omawia kwestie ekonomiczne, strategiczne i środowiskowe z szerszej perspektywy.

Witryny internetowe

Poniżej znajduje się lista linków internetowych.  Wybór linków absolutnie nie stanowi pełnego zestawu, lecz raczej dokumentację różnych punktów widzenia na kontrowersyjne kwestie związane z zagospodarowaniem gazu łupkowego.

"Krytyczne w stosunku do gazu łupkowego"

EKO-UNIA
Greenpeace U.S.
Responsible Drilling Alliance
Pro Publica
Gasland

Związane z przemysłem

OPPPW
Gazlupkowy.pl
PGNiG SA
ExxonMobil International
Shale Gas Europe
Energy in Depth
Barnett Shale Energy Education Council

Naukowe

Centrum Analiz Energetycznych
Marcellus Center for Outreach and Research (MCOR)
Penn State University, College of Agricultural Sciences


Ta Shale Gas Arguments Map (Karta Gaz Łupkowy Za I Przeciw) zawiera uporządkowane argumenty za i przeciw w odniesieniu do gazu łupkowego, zostawiając ocenę i ostateczną decyzję samym użytkownikom karty.

 

Debata

Udział źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię pierwotnąRys. 1: Udział źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię pierwotną na świecie w Scenariuszu Nowej Polityki opublikowanym przez Międzynarodową Agencję Energetyki (IEA, Swiatowe Perspektywy Energetyczne, 2011).

Zastąpienie paliw kopalnych przez energię odnawialną jest celem narodów na całym świecie, a także celem Unii Europejskiej. Jednak szybkie przestawienie się na produkcję opartą głównie na energii odnawialnej jest trudne do osiągnięcia (Greenpeace, 2012; WWF, 2011). Większość prognoz konkluduje, że w przewidywalnej przyszłości nadal będzie się korzystać z gamy różnych paliw, nie wyłączając paliw kopalnych, (IEA, World Energy Outlook, 2014 (Światowe Perspektywy Energetyczne, 2014); IEA Special Report, 2012 (Specjalny Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki, 2012), U.S. EIA International Energy Outlook, 2014.

Dzięki niskiemu śladowi węglowemu w porównaniu do innych paliw kopalnych oraz łatwemu dostępowi gaz naturalny jest ogólnie uważany za najważniejsze paliwo pomostowe do przyszłej energii odnawialnej. Zasoby gazu naturalnego z łupków wydają się być ogromne, ale proces wydobycia, włącznie ze szczelinowaniem hydraulicznym, spowodował debatę czy jego eksploatacja jest ekologicznie akceptowalna, czy nie.

Rozwój na szczeblu narodowym oraz poglądy

Shale gas – an EU analysis (Gaz łupkowy – analiza UE), Czerwiec 2012 (updated December 2013), autor Elizabeth Shepherd, Eversheds LLP

Gaz z łupków w Polsce, Maj 2013, autor Mirosław Rutkowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Zdobywanie zaufania społecznego: monitorowanie gazu łupkowego, Styczeń 2014, autor Mike Stephenson, British Geological Survey

Działania dotyczące gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii, Styczeń 2014, autor Mike Stephenson, British Geological Survey

Developments in British shale gas, Styczeń 2013, autor Mike Stephenson, British Geological Survey

Shale gas in Britain – the pros and cons (Gaz łupkowy w Wielkiej Brytanii – Za i Przeciw), Marzec 2012, autor Mike Stephenson, British Geological Survey

Gaz łupkowy w Holandii, Maj 2012 (update January 2014), autor Yvonne Schavemaker,  Holenderska Organizacja Stosowanych Badań Naukowych TNO

Shale gas in Germany – the current status (Gaz łupkowy w Niemcy - status quo), Październik 2012 (zaktualizowano w październik 2013), autor Alexandra Vetter, GFZ German Research Centre for Geosciences

Debata publiczna we Francji, Grudzień 2014, autor Helen Etchanchu, ESSEC Business School Cergy, France

Ustosunkowania i Zajęcia Stanowisk

Ustosunkowanie Aliansu społecznego Wodno-Ekonomicznego (AöW) s.z., z września 2013, oddane od Christy Hecht, Dyrektorky Zarządzającyjny AöW

Odbiór społeczny w kontekście naukowym

Gaz łupkowy i odpowiedzialność innowacyjna, Maj 2014, Autorzy Marloes Dignum and Aad Correljé; Uniwesytet Techniczny w Delft, Wydział Wartości, Technologii i Innowacj, Holandia

Od "Frack off" do "Frackademii" - Spojrzenie na społeczne percepcje gazu łupkowego w kontekście niemieckim, Maj 2014, Autorzy Claudia Brändle, Julia Hahn, Instytut Oceny Technologicznej i Analizy Systemowej w Instytucie Technologicznym w Karlsruhe, Niemcy; Ida Rust, Holenderska Organizancja Naukowych Badań Stosowanych
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Debata

Debata