Jak rozwikłać problem potencjalnego ryzyka związanego z płynami frackingowymi

17.03.2016

Ochrona wody, Operacje

Ostatnie utarczki wokół szczelinowania hydraulicznego na Florydzie i w Kalifornii wynikły przede wszystkim z powodu wody. Zarejestrowano wiele wycieków powiązanych z frackingiem i przeciwnicy frackingu mówią, że takie incydenty stwarzają[...]Więcej informacji


Ruch samochodowy związany z operacjami frackingowymi a wpływ na środowisko

11.03.2016

Operacje

Operacje frackingowe wymagają dużej ilości pojazdów szczególnie w pierwszych miesiącach operacji w czasie konstrukcji grup otworów wiertniczych oraz podczas wierceń. W czasie cyklu życia odwiertu pojazdy potrzebne są do transportu plynów[...]Więcej informacji


Eksploracja gazu łupkowego w Polsce uznana za bezpieczną – tlumaczenie w języku angielskim

09.07.2015

Ochrona wody, Sejsmiczność indukowana, Wpływ na klimat, Operacje

Raport zatytułowany "The environment and shale gas exploration. Results of studies on the soil-water environment, ambient air, acoustic, climate, process fluids and wastes" wykonany na zamówienie polskiego Ministerstwa Śriodowiska i[...]Więcej informacji


Nowe studium: niska integralność odwiertów powodem zanieczyszczenia wody w niektórych regionach ekploatacji gazu łupkowego w USA

16.10.2014

Ochrona wody, Operacje

Od wielu lat dyskutuje sie nad tym skąd pochodzi metan znaleziony w prywatnych studniach w regionach USA, gdzie występuje gaz łupkowy. Zasugerowano tu kilka możliwości i mechanizmów takich jak na przykład: 1) naturalnie generowany metan in situ[...]Więcej informacji


Nowe liczby dotyczące awarii szczelności odwiertów

26.09.2014

Ochrona wody, Operacje

Największa obawa w wymiarze środowiskowym, związana z wydobyciem i produkcją gazu z pokładów łupkowych, dotyczy zanieczyszczenia wody. Wciąż nie zostało udowodnione czy szczelinowanie hydrauliczne powoduje zanieczyszczenie wody pitnej metanem[...]Więcej informacji


Amerykański przemysł ropy i gazu ziemnego publikuje standardy dla produkcji niekonwencjonalnej w zakresie kontaktu ze społecznościami lokalnymi

21.07.2014

Operacje, Ogólny

W dniu 9 lipca 2014 r., Amerykański Instytut Naftowy (ang. American Petroleum Institute (API)) opublikował pierwszy tego rodzaju standard przemysłowy w zakresie angażowania społeczności lokalnych na terenach, na których odwierty poziome i[...]Więcej informacji


Nowy ekspert SHIP

25.02.2014

Ogólny, Operacje

Mathias Mitschanek jest doktorantem na Uniwersytecie Technicznym w Leoben w Austrii (Montanuniversität Leoben) na wydziale Technologii Wierceń Głębokich.  Projekt badawczy, którym sie obecnie zajmuje dotyczy modelowania zagospodarowania złoża[...]Więcej informacji


Centrum Zrównoważonego Rozwoju Łupków (CSSD) oraz Programu Certyfikacji i Weryfikacji rozpoczęło działalność

24.01.2014

Ogólny, Operacje

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Łupków (CSSD), wspólna inicjatywa organizacji ekologicznych i firm energetycznych mająca na celu promowanie rozważnego i odpowiedzialnego rozwoju zasobów gazu łupkowego w regionie gór Appalachów [USA], ogłosiło[...]Więcej informacji


Wytyczne dotyczące działań w dziedzinie gazu niekonwencjonalnego

20.01.2014

Operacje, Ogólny

Międzynarodowa Rada d/s Zarządzania Ryzykiem* (IRGC) opublikowała wytyczne na temat działalności w dziedzinie gazu niekonwencjonalnego. W tym raporcie IRGC analizuje ryzyko oraz zalety eksploatacji gazu niekonwencjonalnego (UGD) [ang. unconventional[...]Więcej informacji


Regulacyjny plan działania dla lądowej eksploracji ropy i gazu w Wielkiej Brytanii

20.01.2014

Operacje, Ogólny

W grudniu 2013 roku Ministerstwo Energetyki i Zmian Klimatycznych [ang. Department of Energy and Climate Change] (DECC) opublikowało plan działania zawierający przepisy i zasady dobrej praktyki w dziedzinie poszukiwania ropy i gazu (gazu łupkowego)[...]Więcej informacji


Fracking bez wody

23.10.2013

Operacje, Hydraulic Fracturing

Przy szczelinowaniu hydraulicznym stosuje się wodę – duże ilości wody; jednakże ilość wody, która potrzebna jest do wydrążenia odwiertu jest znacznie mniejsza niż ilość wody potrzebna w innych przypadkach, n.p. przy eksploatacji i obróbce wegla.[...]Więcej informacji


Dobra praktyka branżowa w operacjach związanych z gazem łupkowym

13.03.2013

Operacje

W tym roku zostały opublikowane dwa przewodniki Najlepszej Praktyki: pierwszy przez firmę Det Norske Veritas (DNV), która jest globalnym dostarczycielem wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, a drugi przez UK Onshore Operators Group (UKOOG),[...]Więcej informacji


Scientists publish recommendations for hydraulic fracturing in Germany

27.04.2012

Operacje, Hydraulic Fracturing

On April 25, 2012, in Osnabrück, Germany, an extended summary version of “Risikostudie Fracking” (study of fracking risks) was presented during the final conference of ExxonMobil´s “information and dialogue process on the potential risks and[...]Więcej informacji


Polish study: hydraulic fracturing safe for the environment

03.03.2012

Operacje, Ochrona wody

A study initiated by the Polish Ministry of the Environment concluded that no negative impact on soil, air or water occurs when exploration of shale gas is conducted in accordance with Polish legislation. The investigation accompanied hydraulic[...]Więcej informacji


First workshop of Unconventional Gas Research Initiative (UGRI), Delft

09.12.2011

Operacje

The first UGRI Workshop was held on December 9, 2011 in Delft. The workshop focused on the dialog with E&P professionals and knowledge partners on the technology challenges that need innovative solutions for environmentally safe and profitable[...]Więcej informacji

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Operacje

Aktualności