Jak rozwikłać problem potencjalnego ryzyka związanego z płynami frackingowymi

17.03.2016

Ochrona wody, Operacje

Ostatnie utarczki wokół szczelinowania hydraulicznego na Florydzie i w Kalifornii wynikły przede wszystkim z powodu wody. Zarejestrowano wiele wycieków powiązanych z frackingiem i przeciwnicy frackingu mówią, że takie incydenty stwarzają niedopuszczalne zagrożenie dla dopływu wody. Jednakże wokół kwestii tej istnieje sporo niepewnośći. Naukowcy dokonali przeglądu wiedzy na temat płynów frackingowych w czasopismie organizacji ACS [Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne] zatytułowanym Environmental Science & Technology [Nauka i Technologia Środowiskowa] i stwierdzili, że pełna ocena potencjalnego ryzyka wymaga pełnego ujawnienia zawartości płynów frackingowych. 

"Quantitative Survey and Structural Classification of Hydraulic Fracturing Chemicals Reported in Unconventional Gas Production" (Link Internetowy)

Badacze mówią, że przejrzystość może w dużym stopniu pomóc w udoskonaleniu tych operacji. Oprócz innych korzyści pełne ujawnienie składu płynów mogłoby pozwolić na lepszy monitoring arterii wodnych pod kątem potencjalnego skażenia. Mogłoby to również pomóć w ocenie jakie nowe związki mogą zostać sformowane w wyniku podziemnych reakcji chemicznych. 

Zespół wyjaśnił, iż pomimo, że niektóre dodatki do płynów mogą początkowo być nietoksyczne, po wstrzyknięciu do odwiertu mogą zareagować z innymi substancjami i utworzyć nowe potencjalnie szkodliwe produkty. Kompletna lista mogłaby równięż przyczynic się do udoskonalenia uzdatniania wody ściekowej powstałej w wyniku operacji frackingowych w celu usunięcia potencjalnych toksyn zanim zanieczyszczą one warstwy wodonośne, rzeki czy jeziora. Naukowcy mówią, że oprócz wiedzy na temat materiałów pierwotnych, krytycznie ważne jest też skatalogowanie naturalnie występujących związków, które przedostają się do płynów ze złóż podziemnych.

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Jak rozwikłać problem potencjalnego ryzyka związanego z płynami frackingowymi