Parlament niemiecki przyjął ustawę o szczelinowaniu hydraulicznym

30.06.2016

Prawodawstwo

Zakaz szczelinownnie hydraulicznego przy poszukiwaniu gazu i ropy z łupków

Po latach debaty parlament niemiecki przyjął regulacje w sprawie szczelinowania hydraulicznego. Prawo zakazuje szczelinowania hydraulicznego przy wydobyciu zarówno gazu, jak i ropy z łupków. Dla kontrastu, projekt ustawy proponowanej rok temu, która zezwalała na szczelinowanie hydrauliczne przy poszukiwaniu gazu i ropy z łupków w formacjach zalegających na głębokości powyżej 3.000 metrów, eksploracja surowców niekonwencjonalnych jest teraz całkowicie zakazana. 

Jedyny wyjątek stanowią testy odwiertów przy zastosowaniu szczelinowania hydraulicznego w złożu łupków, ale dozwolone są maksymalnie tylko cztery. Celem tych testów jest ocena oddziaływania na środowisko przez niekonwencjonalne szczelinowanie hydrauliczne. Niemieckie państwo federalne (Bundesland), na terytorium którego ma znajdować się poligon doświadczalny  będzie musiało udzielić lub odmówić zgody na takie testy.  

Eksperci władz publicznych i instytucji badawczych obejmą monitoringiem tereny testów i przedłożą roczne raporty do niemieckiego Bundestagu, który w roku 2021 ponownie oceni czy zakaz niekonwencjonalnego szczelinowania hydraulicznego powinien być kontynuowany. W celu zapewnienia przejrzystości raporty komisji ekspertów będą publikowane w internecie.

Konwencjonalne szczelinowanie hydrauliczne będzie dozwolone

Konwencjonalne szczelinowanie hydrauliczne w skałach piaskowych mające na celu wydobycie gazu zamkniętego, które od dziesięcioleci odbywa się w Niemczech na terenach posiadających złoża gazu naturalnego, jest nadal dozwolone. Jednakże nowy przepis obejmuje ścisłe warunki dla zastosowania technologii, które wcześniej nie były objęte tak ostrymi przepisami:

  • Ocena oddziaływania na środowisko jest obowiązkowa.
  • Dozwolone są wyłącznie płyny frackingowe bezpieczne lub o niskim poziomie zagrożenia dla wody.
  • W przypadku szkód wyrządzonych przez zdarzenia sejsmiczne, nowe dowody powinny zostać przedłożone, jeśli występują wątpliwości. Firmy będą musiały udowodnić, że szkody nie powstały w wyniku działalności związanej ze szczelinowaniem hydraulicznym.
  • Szczelinowanie hydrauliczne jest niedozwolone na obszarach objętych ochroną wody, przy ujęciach na jeziorach używanych jako zasoby wody dla ludności oraz w miejscach ujęć przy źródłach wody mineralnej , a także w przypadku studni dostarczających wody do produkcji żywności, w tym napojów.

Nowe przepisy odnoszą się do niemieckiego Prawa Wodnego oraz do  Prawa Górniczego. Obie ustawy zostaną znowelizowane. Tekst odpowiednich ustaw można znaleźć tutaj (Prawo Wodne) oraz tutaj (Prawo Górnicze).

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Parlament niemiecki przyjął ustawę o szczelinowaniu hydraulicznym