Analiza konsorcjum ReFINE: techniczne podejście decydentów nie rozwiąże obaw społeczeństwa w stosunku do frackingu

14.08.2015

Ogólny

ReFINE (Researching Fracking in Europe) [pol. Badania nad frackingiem w Europie] - niezależne konsorcjum badawcze, które zajmuje się kwestiią eksploatacji gazu łupkowego i ropy przy użyciu metod frackingowych –opublikowało studium badawcze na temat percepcji społecznych w stosunku do frackingu w Zjednoczonym Królestwie.


Kluczowe ustalenia:

  • Decydenci i instytucje przyjmują stanowisko techniczne w dyskusji o frackingu, które ograniczone jest do promowania wiedzy na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz potencjalnych korzyści.
  • W przeciwieństwie do tego stanowiska, oprócz naukowego zrozumienia zagrożeń,.społeczeństwo ma szereg obaw związanych z frackingiem. W konsekwencji, podczas procesu decyzyjnego obawy te nie są brane pod uwagę w należyty sposób.
  • Publiczne obawy, które nie są brane pod uwagę przez decydentów można podzielić na następujące tematy: (a) wiarygodność zaanagażowanych instytucji; (b) znaczenie integracyjnego i demokratycznego charakteru podejmowania decyzji; (c)  czy metody alternatywne do frackingu zostały wystarczająco wzięte pod uwagę; oraz (d) czy "scenariusze najgorszego przypadku" zostały należycie przeanalizowane.
  • Zamiast próbować przekonywać opinie publiczną do korzyści, które przynosi fracking decydenci powinni zaangażować społeczeńswo w dialog i pozwolić aby obie strony poznały punkt widzenia tej drugiej.

Analiza zatytułowana "Fracking w ramkach": badanie percepcji społecznych w stosunku do szczelinowania hydraulicznego w Zjednoczonym Królestwie" została opublikowana w czasopismie "Public Understanding of Science" [pol. społeczne zrozumienie nauki] po procesie oceny przez środowisko naukowe. Przeczytaj komunikat prasowy i znajdź pełną wersję artykułu na stronie internetowej ReFINE (Publicacje: kliknij na "Publiczna Percepcja").

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Analiza konsorcjum ReFINE: techniczne podejście decydentów nie rozwiąże obaw społeczeństwa w stosunku do frackingu