Analiza EPA, dotycząca szczelinowania, nie potwierdza „żadnego szeroko-zakrojonego, systemowego zanieczyszczenia”

10.06.2015

Ochrona wody

4 czerwca, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (ang. United States Environmental Protection Agency /EPA/) opublikowała długo-oczekiwany „Projekt oceny potencjalnego wpływu działań związanych ze szczelinowaniem hydraulicznym na zasoby wody pitnej”. Projekt analizy stanowi odpowiedź na zapytanie Kongresu sprzed 5 lat, pod kątem przeanalizowania potencjalnych obaw dotyczących zasobów wody pitnej. (link)

Fragmenty Podsumowania:

„Realizując analizę w skali całego kraju, zidentyfikowaliśmy potencjalne mechanizmy, za pośrednictwem których szczelinowanie hydrauliczne mogłoby wpływać na zasoby wody pitnej. […] Nie znaleźliśmy dowodów na to, że mechanizmy te doprowadziły do szeroko-zakrojonego, systemowego oddziaływania na zasoby wody pitnej w Stanach Zjednoczonych. […] Liczba zidentyfikowanych przypadków, w których zasoby wody pitnej znalazły się w strefie oddziaływania jest niewielka w stosunku do liczby odwiertów zrealizowanych z wykorzystaniem technologii szczelinowania hydraulicznego. Może to tym samym dowodzić rzadkości oddziaływania na zasoby wody pitnej lub może stanowić niedoszacowanie, z kilku powodów. Brakuje wystarczającej ilości danych (przed i po szczelinowaniu) dotyczących jakości zasobów wody pitnej. Czynnik ten ogranicza możliwość ustalenia częstotliwości wpływu. Pozostałe czynniki ograniczające to występowanie innych przyczyn zanieczyszczenia, krótki zakres czasowy istniejących badań oraz brak dostępu do informacji związanych z działaniami powiązanymi z prowadzeniem szczelinowania hydraulicznego.”

Naukowy Komitet Doradczy EPA (ang. The EPA Science Advisory Board) przeprowadzi teraz proces opiniowania analizy (przegląd partnerski). Publiczne komentarze dołączane do uwzględnienia przez Naukowy Komitet Doradczy EPA mogą być umieszczane i przeglądane tutaj.

Opublikowano również dziewięć raportów naukowych EPA, będących po przeglądzie partnerskim. Raporty te były częścią całościowej analizy wpływu szczelinowania hydraulicznego na wodę pitną i miały swój wkład w spostrzeżenia uwypuklone w projekcie oceny. (link)

Analiza była krytykowana na początku roku, jako stworzona pod wpływem przemysłu. EPA podkreśliła swoje „co do zasady oparte na bliskiej współpracy relacje z przemysłem” i przekazała, że w opinii Agencji, ograniczenia nie były „kwestią współpracy po stronie przemysłu” (link).

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Analiza EPA, dotycząca szczelinowania, nie potwierdza „żadnego szeroko-zakrojonego, systemowego zanieczyszczenia”