Eksperci zalecają modelowanie komputerowe aby uniknąć trzęsień ziemi wywołanych frackingiem

12.11.2015

Sejsmiczność indukowana

Zastosowanie analizy komputerowej przed rozpoczęciem odwiertów może ograniczyć występowanie zdarzeń sejsmicznych spowodowanych szczelinowaniem hydraulicznym, stwierdza nowe studium badawcze opublikowane przez czasopismo Canadian Geotechnical Journal.

Szczelinowanie hydrauliczne, zwane również "frackingiem", stosowane jest w celu rozbicia na części podpowierzchniowej masy skalnej poprzez wstrzykiwanie płynu pod wysokim ciśnieniem. Choć stwarza to większą ilość ścieżek przepływu, które  umożliwiają dotarcie do odwiertów produkcyjnych przez płyn i gaz, prowadzi to jednak również do szeregu problemów środowiskowych. Jednym z nich jest niepożądane trzęsienie struktur gruntowych spowodowane przemieszczaniem się dużych uskoków. Szczególnie ważne jest oszacowanie sejsmicznych efektów frackingu przed rozpoczęciem wierceń ponieważ operacje oparte na technologii Enhanced Geothermal Systems (EGS) [pol. Wspomaganych Systemów Geotermalnych] lub wydobycie węglowodorów przeprowadzane są w masie skalnej o niskiej przepuszczalności i w bliskiej odległości od stref uskoków.

Nowe studium badawcze, o którym mowa, odnosi się do problemu niepożądanych zdarzeń sejsmicznych sugerując aby przed przystąpieniem do prac wiertniczych przeprowadzono proces modelowania numerycznego w celu oszacowania efektów szczelinowania hydraulicznego.

"Przy zastosowaniu tego procesu przemysł frackingowy będzie mógł wywnioskować w jaki sposób potencjalne operacje wstrzykiwania płynu mogą zmienić przemieszczanie się systemów uskokowych", mówi prowadzący autor studium Jeoung Seok Yoon, z Helmholtz-Centre Potsdam – GFZ Niemieckiego Centrum Badawczego Nauk Geologicznych [w Poczdamie]. "Ustalenia te są szczególnie istotne dla przemysłu gazu łupkowego ponieważ wydobycie gazu łupkowego może mieć potencjalnie niepożądany efekt w postaci indukowanych zdarzeń sejsmicznych mogących spowodować aktywację pobliskiego uskoku".

"Naszym zdaniem, ciała nadzorujące powinny wymagać od przemysłu aby zanim zostaną podjęte prace wiertnicze, przeprowadzono tego rodzaju testy przy zastosowaniu modelowania numerycznego, aby wcześniej lepiej ocenić potencjalne zagrożenie", mówi dalej Jeoung Seok Yoon. "Istotnym jest aby mechanizmy sejsmiczności indukowanej w wyniku wstrzyknięcia płynu oraz reaktywacja uskoków zostały lepiej zrozumiane w celu uniknięcia większych zdarzeń sejsmicznych, które mogą być wywołane przez wstrzyknięcie płynu"

Raport zatytułowany "Oddzielne modelowanie elementów sejsmiczności indukowanej przez wstrzykiwanie płynu a aktywacja pobliskego uskoku", którego autorami są: Jeoung Seok Yoon, Günter Zimmermann, Arno Zang i Ove Stephansson, opublikowany został w czasopismie Canadian Geotechnical Journal. (Link Internetowy)

 

 

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Eksperci zalecają modelowanie komputerowe aby uniknąć trzęsień ziemi wywołanych frackingiem