Gospodarka wodna w procesie szczelinowania hydraulicznego: Przegląd technik oceny ryzyka

08.01.2016

Ochrona wody

Celem tego artykułu jest przegląd różnych technik oceny ryzyka mających zastosowanie przy produkcji ropy i gazu niekonwencjonalnego na lądzie aby określić ryzyko dla ilości i jakości wody związane z procesem szczelinowania hydraulicznego i zarządzaniem wodą powstałą w tym procesie. Dokonany zostaje wybór najbardziej odpowiedniej metody oceny ryzyka celem przeprowadzenia całościowej i zintegrowanej analizy ryzyka na każdym etapie cyklu życiowego wody. 

Artykuł identyfikuje ograniczenia utrudniające przeprowadzanie oceny ryzyka, włącznie z lukami w bazach danych, które wymagają bardziej zaawansowanych technik, takich jak modelowanie. Opracowanie prezentuje też dyskusje na temat każdego rodzaju ryzyka związanego z wodą i zarządzaniem wodą powstałą w procesie szczelinowania, strategie minimalizujące ryzyko oraz kierunki badań naukowych w przyszłości. Artykuł koncentruje się na formacjach łupków w USA: Bakken, Barnett, Eagle Ford i Marcellus.

Luisa Torres, Om Prakash Yadav and Eakalak Khan, 2016, A review on risk assessment techniques for hydraulic fracturing water and produced water management implemented in onshore unconventional oil and gas production.

Science of the Total Environment 539 (2016) 478–493 (weblink)

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Gospodarka wodna w procesie szczelinowania hydraulicznego: Przegląd technik oceny ryzyka