Raport Uniwersytetu Michigan pomoże w procesie decyzyjnym dotyczącym szczelinowania hydraulicznego

30.11.2015

Ogólny

Streszczenie dla decydentów, o którym mowa,  jest częścią Zintegrowanej Oceny (IA) [ang. Integrated Assessessment] Szczelinowania Hydraulicznego w stanie Michigan, która była opracowywana od roku 2012 (weblink).  Pytaniem przewodnim tej zintegrowanej oceny było: "Jakie najlepsze koncepcje środowiskowe, ekonomiczne, socjalne i technologiczne istnieją w zarządzaniu procesem szczelinowania hydraulicznego w stanie Michigan?"

Celem IA jest zaprezentowanie informacji, które:

  • rozszerzą i wyjaśnią zakres opcji politycznych oraz
  • pozwolą dużej grupie decydentów na dokonanie wyborów opartych na ich własnych preferencjach oraz wartościach.

Co za tym idzie, w celu wspomożenia procesu podejmowania przemyślanych decyzji, IA nie opowiada się za konkretnymi rekomendowanymi sposobami działania lecz raczej prezentuje informacje na temat możliwych mocnych i słabych punktów oraz na temat konsekwencji poszczególnych opcji.  

Czerpiąc informacje z uprzednio sporządzonych raportów technicznych, z materiałów pochodzących z recenzji naukowych, z wkładu zainteresowanych stron oraz z przeglądu recenzji ekspertów, końcowy raport oferuje analizę opcji przeznaczonych specyficznie dla stanu Michigan. Raport ten koncentruje się na trzech kluczowych obszarach odnoszących się do szczelinowania hydraulicznego o wysokiej intensywności: na uczestnictwie społeczeństwa, zasobach wodnych oraz na zastosowaniu środków chemicznych.

Podejście oparte na sporządzeniu Zintegrowanej Oceny przed rozpoczęciem wydobycia na dużą skalę węglowodorów niekonwencjonalnych może posłużyć za przykład do śladowania przez inne stany lub regiony.

Projekt, o którym mowa powstał w wyniku partnerstwa następujących instytucji: Graham Sustainability Institute [pol. Instytut Zrównoważonego Rozwoju] Uniwersytetu Michigan, Energy Institute [pol. Instytut Energii], Erb Institute for Global Sustainable Enterprise [pol. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Globalnego] oraz Risk Science Centre [pol. Centrum Badań nad Ryzykiem].

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Raport Uniwersytetu Michigan pomoże w procesie decyzyjnym dotyczącym szczelinowania hydraulicznego