Gaz łupkowy w Niemczech: duży potencjał i kontrolowalne ryzyko

19.01.2016

Ochrona wody


Update 28 January 2016: press release in English.


Niemiecki Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Zasobach Naturalnych (BGR) opublikowal 18 stycznia 2016 r. wyczerpujące studium (w języku niemieckim), które sugeruje duży potencjał dla gazu łupkowego w Niemczech: 0,3 do 2,0 tm3 (trylionów metrów sześciennych) lub 11,3 do 71,7 tcf [tf3] (trylionów stóp sześciennych) technicznie wydobywalnego gazu z łupków.

Jest to znacznie więcej niż wynosi ocena szacunkowa w wysokości 17 tcf, według amerykańskiej EIA [Agencji Informacji Energetycznej] z kwietnia 2013 r., a także o wiele więcej niż zasoby i rezerwy konwencjonalnego gazu naturalnego, z których każde wynosi około 0,1 tm3

Studium to porusza i ocenia również możliwe niekorzystne skutki eksploracji i wydobycia gazu łupkowego, a szczególnie te, które odnoszą się do operacji szczelinowania hydraulicznego. W konkluzji studium stwierdza, że szczelinowanie hydrauliczne jest zgodne z ochroną zasobów słodkowodnych. Wstrzykiwane płyny frackingowe nie przemieszczą się do położonych płytko pod powierzchnią wód gruntowych, które używane są do produkcji wody pitnej.

Studium, o którym mowa stanowi końcowy raport  projektu BGR na temat węglowodorów niekonwencjonalych w Niemczech (NIKO). Raport ten jest uzupełnieniem studium, które zaprezentowało wstępne rezultaty projektu NIKO w roku 2012.

Linki internetowe do studium i komunikatu prasowego (w języku niemieckim) BGR planuje też wydanie komunikatu prasowego w języku angielskim, który będzie również opublikowany na łamach SHIP z chwilą, gdy tekst ten zostanie udostępniony.

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Gaz łupkowy w Niemczech: duży potencjał i kontrolowalne ryzyko