Studium niemieckiej Akademii Nauk i Inżynierii na temat frackingu dostępne w jezyku angielskim

14.06.2016

Ogólny

Acatech - Niemiecka Akademia Nauk i Inżynierii opublikowała w czerwcu 2015 roku dokument odnośnie swojego stanowiskana na temat szczelinownia hydraulicznego, jego zastosowania, perspektyw ekonomicznych oraz zagrożeń dla środowiska. Studium to, pierwotnie opublikowane w jezyku niemieckim, jest już dostępne w języku angielskim.


Pobierz angielską wersję i przeczytaj więcej na temat studium Acatech w Aktualnościach SHIP, czerwiec 2015.

 

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Studium niemieckiej Akademii Nauk i Inżynierii na temat frackingu dostępne w jezyku angielskim