Projekty badawcze w obszarze gazu łupkowego

07.09.2015

Ogólny

W 2015 r. zostało zainicjowanych kilka projektów badawczych na świecie związanych z gazem łupkowym.  Wśród nich znajdują się duże projekty takie jak utworzenie 2 podpowierzchniowych centrów badawczych w Wielkiej Brytanii (ang. „Energy Security and Innovation Observing System for the Subsurface" ESIOS) oraz projekt mający na celu monitorowanie procesu i postępu przy wydobyciu gazu niekonwencjonalnego na Złożu Marcellus, w pobliżu Morgantown, WV (ang. „Marcellus Shale Energy and Environmental Laboratory" MSEEL). Ponadto, startują również projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach Horizon2020. Inne projekty badawcze dotyczące gazu łupkowego są w toku. Dowiedz się na temat bieżących i nowych projektów na liście poniżej. 

EU

Europejskie Edukacyjne Stowarzyszenie Badawcze [ang. European Educational Research Association (EERA) JP Shale Gas] (Link internetowy)

Wspólny Program ds. Gazu Łupkowego (ang. EERA Joint Program on Shale Gas) stworzy wspólną platformę wiedzy do celów badawczych, związanych z potencjałem, wpływem i bezpieczeństwem rozwoju gazu łupkowego w Europie. Istniejące technologie i metodologie będą oceniane i doskonalone aby stworzyć niezależny punkt odniesienia w obszarze wiedzy, oparty o solidne badania prowadzone przez 24 niezależne instytuty badawcze z 15 krajów członkowskich UE.

M4ShaleGas: pomiar, monitorowanie, łagodzenie, zarządzanie wpływem środowiskowym gazu łupkowego.  (Link internetowy)

Program M4ShaleGas skupia się na przeglądzie i poprawie istniejących najlepszych praktyk i technologii innowacyjnych służących do pomiaru, monitorowania, łagodzenia i zarządzania wpływem środowiskowym w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Europie.


Poszukiwanie gazu łupkowego oraz ryzyka płynące z wydobycia

ang. SHale gas Exploration and Exploitation induced Risks (SHEER) (Link internetowy)

SHEER wprowadzi metodologię opartą o analizę prawdopodobieństwa aby oszacować oraz zmniejszyć krótko- i długofalowe ryzyka dla środowiska, powiązana z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. 

SHEER wykorzysta dane z monitoringu dostępne w literaturze, zintegrowane poprzez monitorowanie danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu w jednej z europejskich lokalizacji, w której realizowano wydobycie.


ShaleXenvironmenT
(Link internetowy)

Głównym celem jest ocena wpływu środowiskowego wydobycia gazu łupkowego w Europie pod względem wykorzystania wody i zanieczyszczenia, sejsmiki oraz emisji niezorganizowanej.


FracRisk
(Link internetowy

Do głównych ambicji FracRisk należy stworzenie bazy wiedzy i sformułowanie naukowych rekomendacji, które wniosą wkład w wysiłki mające na celu zminimalizowanie wpływu środowiskowego wydobycia gazu łupkowego, ze zwróceniem uwagi na obawy społeczne.


Polska

Blue Gas– Polish Shale Gas
 [Niebieski Gaz – Polski Gaz Łupkowy] (Link internetowy)

Wspieranie rozwoju technologii wydobycia gazu łupkowego – program jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Agencji Rozwoju Przemysłowego (ARP S.A.). Inicjatywa jest skupiona na wspieraniu dużych, zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych, testowaniu wyników w skali pilotażowej oraz komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze wydobycia gazu łupkowego.


Wielka Brytania

BGS: System Bezpieczeństwa Energetycznego i Monitorowania Innowacji dla Strefy Podpowierzchniowej (ESIOS) [Energy Security and Innovation Observing System for the Subsurface (ESIOS)] (Link internetowy)

„Sercem ESIOS będzie grupą naukowych centrów badawczych, w których nowe działania podpowierzchniowe, takie jak szczelinowanie w poszukiwaniu gazu łupkowego mogą być testowane i monitorowane w kontrolowanych warunkach.”

BGS: Monitorowanie środowiskowe gazu łupkowego (ang. Shale gas environmental monitoring) (Link internetowy)

BGS monitoruje bazowe warunki środowiskowe w odniesieniu do potencjalnego rozwoju gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii. Monitorowanie podejmuje temat jakości wód gruntowych i powierzchniowych, sejsmiczność, ocenę składu atmosferycznego, ruchy gruntowe.

ReFINE – Badania nad Szczelinowaniem w Europie (ang. ReFINE - Researching Fracking IN Europe) (Link internetowy)

ReFINE to wiodące, niezależne konsorcjum badawcze podejmujące tematykę szczelinowania, prowadzone wspólnie przez Uniwersytet w Newcastle oraz Uniwersytet w Durham. Zainicjowanye w 2013 r., ReFINE zostało utworzone w ślad za tym jak ogólnoeuropejska dyskusja pomiędzy naukowcami, ustawodawcami oraz przemysłem naftowym, ujawniła potrzebę prowadzenia niezależnych badań w obszarze wydobycia gazu łupkowego.


Niemcy

Nicht-konventionelle Kohlenwasserstoffe (NiKo) (Link internetowy)

Oszacowanie potencjału wydobycia gazu łupkowego na terenie Niemiec przeprowadzone przez Niemiecki Federalnyh Instytut ds. Nauk o Ziemi i Zasobów Naturalnych [ang. German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR)]. 


Stany Zjednoczone

Laboratorium Energii i Środowiska Złoża Marcellus (MSEEL) [ang. Marcellus Shale Energy and Environmental Laboratory (MSEEL)] (Link internetowy)

Wydział Energii w Narodowym Laboratorium ds. Technologii Energetycznych (NETL) [ang. National Energy Technology Laboratory (NETL)] oraz jego partnerzy, Uniwersytet Zachodniej Wirginii (WVU), Northeast Natural Energy (NNE), oraz Uniwersytet Stanowy w Ohio prowadzą ten projekt pod kątem monitorowania procesu oraz postępu produkcji gazu niekonwencjonalnego na odwiercie (Złoże Marcellus) w pobliżu Morgantown, Wirginia Zachodnia. 

MSEEL umożliwi proces ciągłego monitorowania cieczy poprodukcyjnej i jakości powietrza. Projekt daje również naukowcom dostęp do specjalnego, dedykowanego do celów naukowych odwiertu, do celu geofizycznych obserwacji podpowierzchniowych, podczas gdy NNE wprowadza w użycie szereg najnowszych rozwiązań technologii do zabudowy odwiertów, zaprojektowanych pod kątem zwiększania wydajności operacyjnej i obniżania wpływu na środowisko. 

 

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) [ang. United States Environmental Protection Agency (EPA)] (Link internetowy)

Analiza autorstwa EPA, pt. „Badania dotyczące szczelinowania hydraulicznego w poszukiwaniu ropy i gazu oraz ich potencjalny wpływ na zasoby wody pitnej” [ang. „Study of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas and Its Potential Impact on Drinking Water Resources”].


AirWaterGas (Link internetowy

AirWaterGas,  sieć zajmująca się badaniami nad zrównoważonym rozwojem [ang. Sustainability Research Network (SRN)] finansowana przez Narodową Fundację ds. Nauki [ang. National Science Foundation]

Amerykańska Służba Geologiczna USGS [ang. U.S. Geological Survey (USGS)]

Ciecze poprodukcyjne (Link internetowy)

Badacze z ramienia Programu Zasobów Energetycznych (ERP) Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) oraz ich koledzy są aktywnie zaangażowani w analizę kilku aspektów związanych z charakteryzacją, wykorzystaniem i wpływem cieczy poprodukcyjnych.

Szczelinowanie Hydrauliczne (Link internetowy)

Badania nad szczelinowaniem hydraulicznym są w trakcie realizacji w kilku biurach USGS, włączając Program Zasobów Energetycznych, Zasobów Wodnych, Ryzyka Naturalnego i Stanu Środowiska [ang. Energy Resources Program, Water Resources, Natural Hazards and Environmental Health]. W ich skład wchodzą obszerne badania prowadzone przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Projekty badawcze w obszarze gazu łupkowego