Temat "Ropa i gaz łupkowy: Kwestie techniczne i środowiskowe" –w języku francuskim

05.04.2016

Ogólny

Francuskie Centrum Węglowodorów Niekonwencjonalnych (CHNC) opublikowało na swojej stronie internetowej dokumentację na temat technicznych i środowiskowych kwestii dotyczących gazu łupkowego (Link internetowy). Dokumentacja obejmuje dziewięć głównych tematów włącznie ze szczelinowaniem hydraulicznym, stosowanymi dodatkami, gospodarką wodną itd.

Dokumetacja ta, która jak stwierdza CHNC jest oparta na danych faktycznych, dostępnych również w formie drukowanej, została udostępniona Radzie Naukowej CHNC celem uzyskania zaleceń. W zamiarze jest okresowe uaktualnianie tekstu w miarę postępu technik, wiedzy i prawodawstwa. 

CHNC jest ciałem sponsorowanym przez przemysł, którego misją jest gromadzenie, ocena i rozpowszechnianie informacji na temat węglowodorów niekonwencjonalnych w sferach technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. W celu zapewnienia prawidłowości swoich publikacji czerpie ono z wiedzy i kompetencji Rady Naukowej złożonej z przedstawicieli świata nauki.

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Temat "Ropa i gaz łupkowy: Kwestie techniczne i środowiskowe" –w języku francuskim