Brytyjskie badania referencyjne dotyczące wstrząsów antropogenicznych

21.09.2015

Sejsmiczność indukowana

ReFINE (ang. Researching Fracking in Europe) – niezależne konsorcjum badawcze skupiające się na wydobyciu gazu łupkowego i ropy z wykorzystaniem metod szczelinowania – opublikowało publikację badawczą zatytułowaną „Antropogeniczne trzęsienia ziemi w Wielkiej Brytanii: narodowe dane referencyjne poprzedzające wydobycie gazu łupkowego” (ang. „Anthropogenic earthquakes in the UK: A national baseline prior to shale exploitation"). (Weblink)

Analiza stanowi przegląd lokalizacji, czasów występowania oraz prawdopodobnych przyczyn ∼8000 lądowych zdarzeń sejsmicznych na terenie Wielkiej Brytanii w latach 1970–2012. Stanowi punkt odniesienia dla Wielkiej Brytanii – pierwszy tego rodzaju zbiór danych dotyczących państwa narodowego, poprzedzający aktualnie planowane wydobycie gazu łupkowego i ropy. W połączeniu z innymi kryteriami, w przyszłości może pomóc w ustaleniu czy szczelinowanie jest odpowiedzialne za ogólnokrajowe zwiększenie aktywności sejsmicznej. Przegląd może również posłużyć jako studium przypadku dla innych państw narodowych, jeśli uwzględnić wykorzystanie tej technologii jak również tego gdzie jest już wykorzystywana.

Najważniejsze fakty

  • Przynajmniej ∼21% lokalnych natężeń (ML) ≥ 1.5 trzęsień ziemi na terenie Wielkiej Brytanii w latach 1970 - 2012 miało charakter antropogeniczny.
  • Od lat 1980-tych, spadek ilości trzęsień o charakterze antropogenicznym występował z powodu spadku produkcji węgla na terenie Wielkiej Brytanii.
  • Od 1999 roku, średnia dla Wielkiej Brytanii to trzy wyraźne przypadki wstrząsów o charakterze antropogenicznym (ML ≥ 1.5) rocznie.
  • Od roku 1999, uwzględniając margines błędu, rocznie występuje ≤12 wstrząsów o charakterze antropogenicznym.

 

 

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Brytyjskie badania referencyjne dotyczące wstrząsów antropogenicznych