Duża część zawartości witryny internetowj SHIP jest też dostępna w języku polskim. Przegląd.


Brian Horsfield na temat szczelinowania hydraulicznego

Kwiecień 2013 r. Interview

Brian Horsfield na temat działalności SHIP

(w języku angielskim)

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ jest partnerem Roku Nauki 2012 “Project Earth: Our Future” (Projekt Ziemia: Nasza Przyszłość).

Aktualności


Seminarium SHIP w Berlinie 26 kwietnia 2013 roku

18.04.2013

Ogólny

4th International Geosciences Student Conference — Inspiring Change (4. Międzynarodowa Studencka Konferencja Geologiczna – Inspiracja zmian) odbędzie się na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Freie Universität Berlin) w dniach 25-28 kwietnia 2013 r.[...]Więcej informacji


Announcement: Roundtable discussion on hydraulic fracturing in Berlin

11.04.2013

Ogólny

Niemieckie Stowarzyszenie Helmholtz zaprasza do publicznej dyskusji przy okrągłym stole na temat szczelinowania hydraulicznego, która odbędzie się 15 kwietnia 2013 r. o godz. 1830 w Berlinie.  Dyskusja prowadzona będzie po niemiecku.  W[...]Więcej informacji


Nowe badania: fracking nie "wpływa znacząco" na powstawanie trzęsień ziemi

10.04.2013

Sejsmiczność indukowana

Nowe studium oparte na setkach tysięcy operacji szczelinowania hydraulicznego ("frackingu") stwierdziło, że proces ten spowodował wstrząsy odczuwalne na powierzchni tylko w trzech przypadkach. Metoda szczelinowania hydraulicznego polega na[...]Więcej informacji


International Lithosphere Program Task Force X - The Unconventionals

08.04.2013

Ogólny

Jedna z Grup Zadaniowych do spraw International Lithosphere Program (ILP) (Międzynarodowego Programu Badań Litosfery) pracuje nad "gazami niekonwencjonalnymi". Wszystkie wymienione tu gazy: gaz zamknięty, gaz łupkowy i metan pokładów[...]Więcej informacji


Jakość wody a szczelinowanie hydrauliczne: nowe badania – dyskusja trwa

29.03.2013

Ochrona wody

Wpływ na wody powierzchniowe To najnowsze studium modelowe skupia się na złożu Marcellus Shale w Pensylwanii (USA) i zajmuje się oceną skutków odwiertów gazu łupkowego oraz odprowadzania oczyszczonych ścieków z procesu wydobycia gazu łupkowego[...]Więcej informacji


Dobra praktyka branżowa w operacjach związanych z gazem łupkowym

13.03.2013

Operacje

W tym roku zostały opublikowane dwa przewodniki Najlepszej Praktyki: pierwszy przez firmę Det Norske Veritas (DNV), która jest globalnym dostarczycielem wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, a drugi przez UK Onshore Operators Group (UKOOG),[...]Więcej informacji


TNO, Lambert van Nistelrooij (posel do PE) i GFZ Potsdam inaugurują Europejską Mapę Argumentacyjną - Gaz Łupkowy: Za i Przeciw

26.02.2013

Ogólny

19 lutego w Parlamencie Europejskim została zainaugurowana Europejska Mapa Argumentacyjna na temat gazu łupkowego zawierająca argumenty "za" i "przeciw" produkcji gazu łupkowego w państwach członkowskich UE. Mapa ta ma dostarczyć[...]Więcej informacji


Ślad węglowy: gaz łupkowy i sektor gazu naturalnego

04.02.2013

Wpływ na klimat

Trwa dyskusja na temat śladu węglowego spowodowanego przez eksploatację gazu łupkowego – autorzy z MIT (Massachusetts Institute of Technology) opublikowali w listopadzie 2012 r. kolejne studium na ten temat (Shale gas production: potential versus[...]Więcej informacji


Niemiecki przegląd geologiczny krytyczny wobec studium rządowego na temat ryzyka frackingu

30.01.2013

Ogólny

Niemiecki Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Surowców Naturalnych (BGR) ustosunkował się ostatnio do studium na temat wpływu szczelinowania hydraulicznego na środowisko, które zostało opublikowane we wrześniu 2012 r. przez niemieckie Federalne[...]Więcej informacji


Studium USGS: Wydobycie gazu łupkowego nie wpływa znacząco na jakość wód podziemnych

18.01.2013

Ochrona wody

Studium naukowe, które przeanalizowało jakość wody w 127 płytkich studniach domowych w rejonie złoża gazu łupkowgo Fayetteville w stanie Arkansas (USA) nie wykazało zanieczyszczenia wód podziemnych, które mogłoby być spowodowane eksploatacją gazu[...]Więcej informacji


Zrozumienie sejsmiczności indukowanej i łagodzenie jej skutków - referaty badawcze oraz protokoły najlepszych praktyk

08.01.2013

Sejsmiczność indukowana

Artykuły naukoweWiele ostatnich raportów stwierdza, że szczelinowanie hydrauliczne stosowane przy eksploatacji gazu łupkowego powoduje tylko niewielką liczbę przypadków pojawienia się sejsmiczności indukowanej o wyższej magnitudzie (magnituda >2)[...]Więcej informacji


Wielka Brytania: Wznowienie eksploracji ale z nowymi dyrektywami dotyczącymi zagrożeń sejsmicznych

31.12.2012

Ogólny, Sejsmiczność indukowana

Brytyjskie Ministerstwo d/s Energetyki i Zmian Klimatycznych (DECC) ogłosiło 13 grudnia, że prace poszukiwania gazu łupkowego przy zastosowaniu szczelinowania hydraulicznego mogą zostać wznowione w Zjednoczonym Królestwie, pod warunkiem[...]Więcej informacji


Ujemny skutek braku przejrzystości na badania nad szczelinowaniem hydraulicznym

13.12.2012

Ogólny

Przejrzystość jest podstawą dobrej praktyki badawczej, a ujawnienie możliwych konfliktów interesów przez badaczy naukowych jest ważnym elementem tej przejrzystości. Brak przejrzystości doprowadził ostatnio do wycofania studium opublikowanego przez[...]Więcej informacji


"Wpływ frackingu na środowisko" tematem dyskusji niemieckiej konferencji

07.12.2012

Ogólny

Należyty dostęp do wszystkich istniejących danych jest niezbędnym warunkiem do starannej oceny potencjalnych zagrożeń jakie niesie rozwój wydobycia gazu łupkowego w Niemczech.  W celu poprawy dostępu do istniejących danych niemieckie władze[...]Więcej informacji


World Energy Outlook 2012: Znaczny wzrost produkcji gazu niekonwecjonalnego do roku 2035

22.11.2012

Ogólny

"Podczas gdy obraz regionalny w odniesieniu do gazu naturalnego jest zróżnicowany, światowe perspektywy na nadchodzące dziesięciolecia wyglądają dobrze ze względu na wzrost popytu o 50%, mający osiągnąć wielkość 5 trilionów metrów sześciennych[...]Więcej informacji


Gaz łupkowy a globalne emisje węglowe

14.11.2012

Wpływ na klimat

Nowy raport Tyndall Centre for Climate Change Research (Pol. Tyndall Centrum Badań nad Zmianami Klimatycznymi) "Has US Shale Gas Reduced CO2 Emissions?" wzywa do wprowadzenia znaczącego światowego limitu emisji węglowych w celu pełnego[...]Więcej informacji


W kieruku globalnego standardu ograniczenia ryzyka związanego z gazem łupkowym

15.10.2012

Ogólny

DNV (firma Det Norske Veritas) opracowuje zasady Zalecanej Praktyki (RP, Recommeded Practice) dla całkowitego cyklu wydobycia gazu łupkowego oparte o reguły ograniczania ryzyka.  RP udostępni dokument źródłowy do niezależnej weryfikacji[...]Więcej informacji


Nowe badania Komisji Europejskiej na temat możliwych skutków eksploatacji gazu łupkowego

19.09.2012

Ochrona wody, Wpływ na klimat, Prawodawstwo

Komisja Europejska (KE) zleciła trzy zestawy badań w celu stwierdzenia jakie konsekwencje może spowodować  eksploatacja gazu łupkowego. Badania te opublikowane 7 września 2012 roku, koncentrują się głównie na potencjalnych konsekwencjach wpływu[...]Więcej informacji


Nowe niemieckie studium ryzyka: warunki bezpiecznego szczelinowania hydraulicznego

14.09.2012

Ogólny, Ochrona wody

Oprócz ostatniego studium ryzyka związanego z gazem łupkowym przeprowadzonego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, inny raport został opublikowane przez ministerstwa srodowiska i gospodarki niemieckiego kraju związkowego Nadrenii[...]Więcej informacji


Znaczenie niezależnych badań w debacie o gazie łupkowym

14.09.2012

Ogólny

Mike Stephenson z British Geological Survey (Brytyjski Przegląd Geologiczny) opublikował artykuł na łamach SHIP na temat znaczenia badań naukowych dla podniesienia jakości debaty oraz dla skoncentrowania uwagi na zagrożeniach, które mają istotne[...]Więcej informacji


Wyświetla nowości od 121 do 140 ze wszystkich 174SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

SHIP

Shale Gas Information Platform

SHIP